PRESENTATION | VRAKDYKNING 2009 | DYKOMRÅDE | DYKBÅTEN | VRAKDYKARKURS | DYKUTBILDNING | VRAK INFO. |KONTAKT

 


DiveTech Jan Sangrud


Jag har specialiserat mig
på att arrangera vrakdykningar, att hålla kurser i vrakdykning samt olika metoder i vraksökning.

I mer än 25 år har jag arrangerat Vrakdykningar i Östersjön, först med dykfartyget Dolly, senare
med dyk- och expeditions-
fartyget Furön och
nu med dykbåten Magdalena.

Under min dykledning har många dykare dykt på vrakrariteter som Kronan, Eric Nordewall, Gustav Vasa och Ringaren. Nicomedia, Gutrune, Director Reppenhagen samt Walter Leonhardt är de fantastiska
vraken,
söder om Öland,
som jag arrangerar dykning på under namnet "Ubåtsmassakern".

Jag har, under åren, fört många entusiastiska och seriösa dykare till dessa fantastiska dykmål.
Under alla de dykningar som genomförts under min ledning har dykarna dykt disciplinerat, säkert och med en seriös och fin moralisk inställning till vrakdykning.
Vrakdykning i den form som den arrangeras av mig är populär och numera klassisk.

Intressant dykning - mitt mål!!

Välkommen till DiveTech