PRESENTATION | VRAKDYKNING 2009 | DYKOMRÅDE | DYKBÅTEN | VRAKDYKARKURS | DYKUTBILDNING | VRAK INFO. |KONTAKT

 


Betty av Brantevik

Motorskonerten
Betty förliste
under mycket dramatiska omständigheter som trots allt avlöpte väl för besättningen.
Betty angjorde, i mörker och sydlig storm, det smala inloppet vid Hävringe lotsplats. Mitt i sundet kastades hon av hårda brottsjöar mot en holme och började sjunka.
Lotsarna lyckades att kasta över en lina till haveristen och släpa samtliga sju besättningsmän
genom vattnet till säkerheten ombord på lotsbåten. Med tanke
på att olyckan skedde på natten
3 december så var detta en kall och fruktansvärd upplevelse för besättningen Året var 1931.
Den vackra tremastaren ligger på 23 meters bottendjup. Skrovet är
helt och det långa bogsprötet pekar fortfarande stolt i västlig riktning.