PRESENTATION | VRAKDYKNING 2009 | DYKOMRÅDE | DYKBÅTEN | VRAKDYKARKURS | DYKUTBILDNING | VRAK INFO. |KONTAKT

 


Nordstjernan

Nordstjernan byggdes som hjulångare för post och
passagerar trafik i Östersjön. Hon visade sig vara ett dåligt fartyg som hjulångare varför man bestämde sig för att bygga om henne till segelfartyg!
På en resa från England ,med
bland annat vin, djurhudar och redwodd i lasten, grundstötte Nordstjernan I dåligt väder, vid Hävringe. Hon förlorade rodret och drev läckande och manöveroduglig in mot Oxelösunds skärgård där man ankrade upp fartyget.
Läckan var emellertid så stor att hon sjönk på ankarplatsen.
Det stora träfartyget ligger på ca 25 meters djup. I de stora lastrummen ser man lasten av redwodd och rader av tunnor väl stuvade i rader.